عضویت
نام محصول قیمت محصول تنظیمات
خطای سیم پیچی موتور سنکرون
10974 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای ماشین سنکرون
12421 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخيص خطای موتور القایی
8708 بازدید

جزئیات بیـشتر
خطای دور سیم پیچی
7582 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای سیم پیچی با تبدیل موجک و ANN
10590 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای دور سیم پیچی
5667 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص اتصال کوتاه سیم پیچی
4503 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای دور سیم بندی با شبکه عصبی
4326 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای مدار باز
4965 بازدید

جزئیات بیـشتر
مسیریابی با الگوریتم فاخته
3872 بازدید

جزئیات بیـشتر
برو بالا