عضویت
نام محصولقیمت محصولتنظیمات
تشخیص خطای ماشین سنکرون
3659 بازدید

جزئیات بیـشتر
خطای سیم پیچی موتور سنکرون
3304 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخيص خطای موتور القایی
5592 بازدید

جزئیات بیـشتر
خطای دور سیم پیچی
5307 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای سیم پیچی با تبدیل موجک و ANN
7923 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای دور سیم پیچی
3567 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص اتصال کوتاه سیم پیچی
1464 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای دور سیم بندی با شبکه عصبی
2548 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای مدار باز
2766 بازدید

جزئیات بیـشتر
مسیریابی با الگوریتم فاخته
1687 بازدید

جزئیات بیـشتر
برو بالا