عضویت
نام محصول قیمت محصول تنظیمات
تشخیص خطای ماشین سنکرون
5323 بازدید

جزئیات بیـشتر
خطای سیم پیچی موتور سنکرون
4778 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخيص خطای موتور القایی
6086 بازدید

جزئیات بیـشتر
خطای دور سیم پیچی
5661 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای سیم پیچی با تبدیل موجک و ANN
8347 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای دور سیم پیچی
3903 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص اتصال کوتاه سیم پیچی
1925 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای دور سیم بندی با شبکه عصبی
2818 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای مدار باز
3133 بازدید

جزئیات بیـشتر
مسیریابی با الگوریتم فاخته
2041 بازدید

جزئیات بیـشتر
برو بالا