عضویت
نام محصول قیمت محصول تنظیمات
فازي عصبي براي تشخيص خطا
3657 بازدید

جزئیات بیـشتر
خطای دور سیم پیچی
3645 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای سیم پیچی با تبدیل موجک و ANN
7087 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای دور سیم پیچی با شبکه های عصبی
2908 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص اتصال کوتاه سیم پیچی با تبدیل موجک و شبکه عصبی
505 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای دور سیم بندی با شبکه عصبی
2013 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای مدار باز با تبدیل موجک
2067 بازدید

جزئیات بیـشتر
مسیریابی با الگوریتم فاخته
1026 بازدید

جزئیات بیـشتر
شبكه‌ حسگر بيسيم با الگوريتم‌ ژنتيك
1041 بازدید

جزئیات بیـشتر
انتقال انرژی تطبیقی در شبکه حسگر بیسیم
690 بازدید

جزئیات بیـشتر
برو بالا