عضویت
نام محصولقیمت محصولتنظیمات
تشخیص خطای ماشین سنکرون
1586 بازدید

جزئیات بیـشتر
خطای سیم پیچی موتور سنکرون
1429 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخيص خطای موتور القایی
5157 بازدید

جزئیات بیـشتر
خطای دور سیم پیچی
4994 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای سیم پیچی با تبدیل موجک و ANN
7546 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای دور سیم پیچی
3264 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص اتصال کوتاه سیم پیچی
1009 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای دور سیم بندی با شبکه عصبی
2299 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای مدار باز
2439 بازدید

جزئیات بیـشتر
مسیریابی با الگوریتم فاخته
1366 بازدید

جزئیات بیـشتر
برو بالا