عضویت
نام محصول قیمت محصول تنظیمات
فازي عصبي براي تشخيص خطا
237 بازدید

جزئیات بیـشتر
خطای دور سیم پیچی
236 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای سیم پیچی با تبدیل موجک و ANN
6918 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای دور سیم پیچی با شبکه های عصبی
2803 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص اتصال کوتاه سیم پیچی با تبدیل موجک و شبکه عصبی
340 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای دور سیم بندی با شبکه عصبی
1934 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای مدار باز با تبدیل موجک
1962 بازدید

جزئیات بیـشتر
مسیریابی با الگوریتم فاخته
947 بازدید

جزئیات بیـشتر
شبكه‌ حسگر بيسيم با الگوريتم‌ ژنتيك
960 بازدید

جزئیات بیـشتر
انتقال انرژی تطبیقی در شبکه حسگر بیسیم
631 بازدید

جزئیات بیـشتر
برو بالا