عضویت
نام محصول قیمت محصول تنظیمات
خطای سیم پیچی موتور سنکرون
9303 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای ماشین سنکرون
10449 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخيص خطای موتور القایی
7832 بازدید

جزئیات بیـشتر
خطای دور سیم پیچی
6945 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای سیم پیچی با تبدیل موجک و ANN
9827 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای دور سیم پیچی
5065 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص اتصال کوتاه سیم پیچی
3598 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای دور سیم بندی با شبکه عصبی
3816 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای مدار باز
4360 بازدید

جزئیات بیـشتر
مسیریابی با الگوریتم فاخته
3275 بازدید

جزئیات بیـشتر
برو بالا