عضویت
نام محصول قیمت محصول تنظیمات
خطای سیم پیچی موتور سنکرون
6053 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای ماشین سنکرون
6765 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخيص خطای موتور القایی
6543 بازدید

جزئیات بیـشتر
خطای دور سیم پیچی
5994 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای سیم پیچی با تبدیل موجک و ANN
8714 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای دور سیم پیچی
4192 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص اتصال کوتاه سیم پیچی
2361 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای دور سیم بندی با شبکه عصبی
3062 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای مدار باز
3435 بازدید

جزئیات بیـشتر
مسیریابی با الگوریتم فاخته
2357 بازدید

جزئیات بیـشتر
برو بالا