عضویت
نام محصول قیمت محصول تنظیمات
  • اسلاید 1
  • اسلاید 2

ویترین محصولات


ترجمه مقاله و شبیه سازی
بهینه سازی مقاوم مبتنی بر داده
210 بازدید

جزئیات بیـشتر
فازي عصبي براي تشخيص خطا
212 بازدید

جزئیات بیـشتر
خطای دور سیم پیچی
211 بازدید

جزئیات بیـشتر
محدود کننده جریان خطا
223 بازدید

جزئیات بیـشتر
محدودکننده جریان خطا
7191 بازدید

جزئیات بیـشتر
ویدئو آموزشی نرم افزار برق
فیلم بهینه سازی توابع تک هدفه با الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات
4269 بازدید

جزئیات بیـشتر
کتاب آموزشی دروس برق
مدارهای الکتریکی ۱
4185 بازدید

جزئیات بیـشتر
جزوه دروس برق
ویدئو آموزشی دروس تخصصی برق
بهینه سازی مقاوم مبتنی بر داده
211 بازدید

جزئیات بیـشتر
فازي عصبي براي تشخيص خطا
213 بازدید

جزئیات بیـشتر
خطای دور سیم پیچی
212 بازدید

جزئیات بیـشتر
محدود کننده جریان خطا
224 بازدید

جزئیات بیـشتر
محدودکننده جریان خطا
7192 بازدید

جزئیات بیـشتر
خود برنامه ریزی مقاوم تحت عدم قطعیت
7120 بازدید

جزئیات بیـشتر
برو بالا