عضویت
نام محصول قیمت محصول تنظیمات
کنترل بهینه توزیع شده توان راکتیو و ولتاژ در ریزشبکه های جزیره ای
813 بازدید

جزئیات بیـشتر
یک استراتژی کنترل جدید سلسله مراتبی همراه با کنترل حالت لغزشی و کنترل اجماع برای ریز شبکه های جزیره ای
463 بازدید

جزئیات بیـشتر
طراحی کنترلر غیر خطی DSTATCOM برای شبکه توزیع با تولید پراکنده برای افزایش پایداری ولتاژ
573 بازدید

جزئیات بیـشتر
شبیه سازی آونگ معکوس دورانی: آنالیز و طراحی کنترلر به روش کلاسیک و مدرن
238 بازدید

جزئیات بیـشتر
شبیه سازی کنترلر LQG برای افزایش عملکرد سیستم قدرت Journal of Electrical Engineering
197 بازدید

جزئیات بیـشتر
برو بالا