عضویت
نام محصول قیمت محصول تنظیمات
تشخیص و طبقه بندی خطا های سیم پیچی در مولدهای توربین بادی با استفاده از تبدیل موجک و ANN
2324 بازدید

جزئیات بیـشتر
بررسی شبیه سازی و تجربی در مورد تشخیص خطای دور سیم پیچی استاتور و عدم تعادل منبع ولتاژ در موتورهای القایی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
786 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص اتصال کوتاه موقت در سیم پیچی موتور القایی با استفاده از ترکیب تبدیل موجک و شبکه عصبی
167 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای دور آنلاین سیم بندی استاتور بر اساس شبکه عصبی برای موتورهای القایی
1781 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای مدار باز مبتنی بر تشابه جریان برای موتور القایی با تبدیل موجک گسسته
1804 بازدید

جزئیات بیـشتر
شبیه سازی مسیریابی چند پخشی مبتنی بردرخت با استفاده از الگوریتم فاخته
892 بازدید

جزئیات بیـشتر
شبیه سازی يك روش موقعيت‌يابي در شبكه‌هاي حسگر بيسيم با استفاده از الگوريتم‌هاي ژنتيك
885 بازدید

جزئیات بیـشتر
شبیه سازی طرح انتقال انرژی تطبیقی در شبکه های حسگر بیسیم
580 بازدید

جزئیات بیـشتر
شبیه سازی مکانیزم بهینه سازی انرژی به وسیله حذف حفره های انرژی در شبکه حسگر بی سیم
533 بازدید

جزئیات بیـشتر
برو بالا